Tilleggsleveranser

Unik Filtersystem AS tilbyr komplette løsninger, inklusive teknisk utstyr og bygningsmasser. Både utstyr og bygg blir tilpasset kundens ønsker og behov. Vi kan tilby; vannglassdosering, nødkloranlegg, nødstrømaggregat, vannmåler, alarmanlegg, trykkøkningsanlegg, ventiler samt «ikke teknisk renovering».

Doseringsanlegg Vannglass

Vi kan tilby Dosering pumpe type IWAKI for vannglass. Dosering skjer etter signal fra elektromagnetisk vannmengdemåler (fabrikat Krohe Optiflux). Dosering av vannglass skjer via egen nippel som plasseres på rentvannsledning nedstrøms UV anlegg/ desinfeksjon og nedstrøms by-pass.

Vannglass lagres i en stasjonær doseringstank (transportcontaniner som blir stasjonære etter første vannglasslevering). Transportcontainer med vannglass er vanligvis inkludert i vår leveranse.

Vi anbefaler at vannglass tiltransporteres anlegget i transportcontainere som returneres til avsender når de er tomme (std returordning).

All rørføring, slanger, måleglass m.m er for øvrig tilbys i tråd med spesifikasjon fra kunde.

Nødkloringsanlegg

Vi kan tilby et nødkloranlegg, bestående av doseringspumpe fra IWAKI type, doseringstank m/ omrører, nippler, slanger, styrekabel.og veggbrakett. Anlegg kan driftes med nettspenning eller batteri. Leveres med batteri og vedlikeholdslader.

Klor blandes ut etter «rutine nødklor» som følger med doseringanlegget.

Utblandet klor tilføres vannet via en injeksjonsventil som er plasseres på rentvannsledning – nedstrøms behandling og nedstrøms bypass utenom prosessanlegg. Dosering skjer etter signal fra vannmåler type Krohne Optiflux. Doseringspumpe som styres etter signal fra styreskap (vannmåler).

På sugesiden er det en ‘priming aid’ beholder som tar opp evt gasser som kloren skiller ut. Denne må tømmes for luft jevnlig avhengig av hvor mye luft kloren skiller ut. Nødkloranlegget leveres med fullverdig rutine (på norsk) for oppkobling, drift og nedkobling av nødkloranlegget.

Nødkloringsanlegg mm blir tilbudt i tråd med kundens spesifikasjon.

Nødstrøm

10For å unngå sviktende levering som følge av svikt i strømforsyningen, bør vannbehandlingsanlegget inkludere nedstrømsaggregat med automatisk oppstart.

Vi har tatt høyde for at aggregatet skal ha kapasitet til å «drive hele anlegget» inklusive belysning og oppvarming av bygg.
Vi har derfor lagt til grunn at nødstrømmen skal dimensjoneres for samtidig drift av

All lys og varme
All vannbehandling
Anlegget leveres komplett fra fabrikk som et nøkkelferdig nødstrøms anlegg.

Videre er internt opplegg for eksos, spjeld -og montering av spjeld (ex.bygningsmessige arbeider) inkludert i leveransen. Også igangkjøring, testing, og nødvendig opplæring av nødstrømsaggregat

Leveransen inkluderer også en fullverdig rutine drift og vedlikehold av nødstrømsaggregatet.
Tilbudt nødstrømsaggregat er for øvrig tilbudt i tråd med kundens spesifikasjon.

Vannmåler
vannmålerVi kan tilby vannmengdemålere av ulike fabrikat alt etter spesifikasjon fra kunde.

Alarm

Vi tilbyr vanligvis en GSM -basert alarmløsning som er basert på mobiltelefonlinje og som sender alarm-meldinger pr sms, der det da kommer frem på mottakerens mobiltelefon hvilken alarm som er løst ut /tidspuktet for denne.

Anlegget har vist seg stabilt over tid, er enkelt i drift, og gir lave driftskostnader for vannverket. Alarmen leveres ferdig programmert til vannverket.

Som beredskap mot ulike driftsavvik tilkobles vannbehandlingsanlegget dette alarmanlegg for utsendelse av alarm som tekstmelding. Da slik at alarm videresendes til «bakvakt» dersom operatør innen 30 sekunder ikke kvitterer for mottatt melding.
Det skal kunne legges inn opp til 3 «bakvakter» og rekkefølgen (vakt/bakvakt) skal kunne endres med å sende tekstmelding til alarmsenderen.

Trykkøkningsanlegg og pumpeanlegg
Vi kan tilby komplett trykkøkningsanlegg og pumpeanlegg i henhold til spesifikasjon fra kunde.

Stengeventil UV

Vi kan tilby dreiespjeldventil med pneumatisk actuator.
Våre actuatorer er utstyrt med mekanisk endestopper som blomberes til uv-anleggets maks kapasitet iht laveste uv-transmisjon som er målt.

Fordeler med å benytte pnematisk actuator er:

Ikke avhenig av batteribackup.
Driftsikker, ingen fin elektronikk.
Rodust og rimelig alternativ.
Struping
Våre actuatorer er utstyrt med mekanisk endestopper som blomberes til uv-anleggets maks kapasitet iht laveste UV-transmisjon som er målt. Åpning på ventil kan juseres fra 10-100% tilpasset anleggets maks kapasitet.

Ikke teknisk renovering

Vi inkluderer vanligvis komplett dokumentasjon for anlegget, innjustering, igangkjøring, opplæring og komplette drifts og vedlikeholdsinstrukser, internkontrollsystem, beredskapsplan.

KONTAKT MEG OM Tilleggsleveranser

Produkter DRIKKEVANN

KRYSTALLFILTRERING

Krystall Fullrenseanlegg er et vel utprøvd anlegg for fargefjerning, spesielt utviklet for typisk norsk råvann. Passer  små og mellomstore vannbehandlingsanlegg med kapasitetskrav på mellom 60 og 2500m3/ døgn.

Sandfiltrering

Sandfiltrering – Miljøvennlig og effektivt.
Filtrering av veske gjennom filtersand er den vanligste og best utprøvde filtreringsmåte som brukes til vannrensing. Sandfilter renser vann ved at vannet graviteres eller pumpes gjennom en tank fylt med filtersand. Type filtersand bestemmes av hvilke råvann som skal filtreres, og hvor fin filtrering man ønsker og å oppnå. 

UV-anlegg

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert. Vi har AGENTUR på LIT-UV.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

 

HØYDEBASSENG

Vi leverer høydebasseng (lagertanker) i ulike material kvaliteter og lagringsvolum. Høydebasseng blir brukt som buffer før drikkevannet fordeles til forbrukere. Formålet med bassenget er å jevne ut variasjoner i vannforbruket og sikre vannforsyning til innbyggerne ved strømbrudd eller andre driftsforstyrrelser.

VANNBEHANDLING TIL HUS OG HYTTER

Selv om vi har godt vann i Norge, er rent vann dessverre ingen selvfølge. Mange vannkilder inneholder virus, bakterier, jern, mangan, kalk og humus m.m. 

Våre vannrenseanlegg tilpasses dine behov, er enkle å montere og vedlikeholde. 3 av våre modeller inneholder UV teknologi. Effektiv, miljøvennlig og godkjent av folkehelseinstituttet.

Les mer og se introduksjon-  og instruksjonsvideoer.

 

TRYKKSIL fra amiad

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for å hindre skade eller forringelse av annet utstyr. Vi har AGENTUR på AMIAD. 

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

 

CONTAINERLØSNING

Som alternativ til tradisjonelle bygg, leverer vi vannbehandlingsanlegg i kundetilpassede containerløsninger. Egner seg godt til mindre vannverk og for de som ønsker en mobil løsning. 

VANNANLYSE

Her kan du kjøpe vannanalysepakke. Denne vil sikre at du får tilbud på et tilpasset system som gir deg trygt og godt drikkevann.

I samarbeid med Eurofins har vi utformet en vannanalysepakke tilpasset våre vannrenseanlegg. Pakken passer for deg som har privat vannforsyning fra overflatevann, elv, takvann, brønn eller borehull. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.