Fiskesperre/ Rømming av fisk

RØMMING AV FISK

Unik Filtersystem AS har i nært samarbeid med havbruksnæringen utviklet en fiskesperre som innfrir krav hjemlet i  Akvakulturdriftsforskriften
kap.3. : Særskilte krav ved produksjon av fisk.

* 19 Installasjoner og produksjonsenheter, § 20 Metoder og tekniske innretninger og § 37 Plikt til å forebygge og begrense rømming.

Vår fiskeperre er spesialutviklet for å hindre at fisk rømmer fra hovedavløp på settefiskanlegg. Vi kan levere komplette sperresystemer, tilpasset hvert enkelt anlegg, og som innfri krav og forventninger fra både bruker og tilsyn.

Fiskesperren kan leveres for montering /med tilpassing i eksisterende kanalsystem ute på anlegget. Alternativt vil fiskesperren kunne leveres komplett  i en prefabrikert filterkasse – her «plug and play».

Fiskesperren stopper fisk fra 5 gr størrelse og helt opp til 500 gr. Kapasitet fiskesperre opp til 20 000 liter/ minutt. Dersom ytterligere kapasitet ønskes, anbefaler vi at parallelle linjer bygges. Slik løsning gir økt beredskap, og sikrer senere service -og etterkontroll av rømningsanlegget.

Fisk taes skånsomt ut av avløpssystemet og ledes til egen oppsamlingstank via et registreringssystem.

Fiskesperren kan lett integreres med en utvidet vannbehandling til å gjelde siling av avløpsvann fra oppdettsanlegget. Vi bruker her våre egenproduserte mekansike silanlegg type UNIK Båndfilter.

Fiskesperren fra UNIK Filtersystem

  • Driftsikker. Sperren har få bevegelige deler. Kun mekanisk drift. Ved hjelp av en sensor vil fisk som kommer inn i sperren bli registrerer.
  • Effektiv. Stopper effektivt fisken før den når elv eller sjø.
  • Sil-rist er montert rundt/over fiskesperre slik at ved uønskede hendelser er sikkerhet i varetatt.
  • Selvrensende. På grunn av at duken er roterende vil den til en hver tid være ren. Og fisken vil bli tatt ut av sperren.
  • Vedlikeholdsfritt materiale; plast og rustfritt stål.
  • Enkel service, fiskesperre bytte raskt ut, retur/bytte ordning.

Fiskesperren tilbys til meget konkurransedyktige betingelser. Vårt første anlegg er nå i drift ved Ewos Innovation, avd Lønningsdal.

Ta kontakt med oss, og vi vil sammen med dere, designe en driftsikker løsning tilpasset de lokale forhold.

  •  PRODUKTER

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.