Bærekraft

Bærekraftig renseteknologi 

Vår målsetting for Unik Filtersystem AS er å levere bærekraftige produkter og tjenester innenfor bedriftens satsingsområder som oppfyller våre kunders krav, forventninger og behov, og som oppfylle myndigheters krav.

Kjemikaliefrie prosesser

Vi setter bærekraft høyt på agendaen og har fokus på innovative og miljøvennlige løsninger. Vi leverer blant annet AMIAD filtreringsløsninger og LIT UV-anlegg som er av høy kvalitet, svært pålitelig, kostnadseffektiv, og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann.

Energieffektive løsninger

Om du har behov for delkomponenter eller komplette løsninger, kan du være trygg på at vi leverer energieffektive løsninger av høy kvalitet.
Dette bidrar til lavere driftskostnader og redusert klimaavtrykk.
Produktene er blanding av egenutviklet teknologi, komplettert med det fremste fra inn- og utland. Ved valg av samarbeidspartnere og underleverandører, er deres fokus på bærekraft en viktig faktor. 

Vi tenker miljøforebyggende i alle våre prosesser

  • Vi gjennomfører regelmessig evaluering, og har tett dialog med kunder, og interne- og eksterne ressurser
  • Profilere miljøfordelene med våre produkter og tjenester
  • Økt kildesortering
  • Minimere bruk av kjemikalier uten at det går på bekostning av effekt og kvalitet
  • Innkjøpsrutiner med fokus på miljøvennlige produkter
  • Rutine for å kvalitetssikre at tjenester og produkter levert fra samarbeidspartnere er bærekraftige
  • Ansatte er inkludert og har en aktiv rolle i HMS arbeidet

Kontakt meg om Bærekraft

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.