Båndfilter

Våre båndfiltre er funksjonelle og robuste løsninger for akvakultur og industri. Her finner du løsninger på dine utfordringer – til en pris som vil overraske positivt.

Båndfiltrene består av solid og standardisert teknologi med førsteklasses materialvalg. De kan skaleres opp og ned etter kundens ønsker og behov. Dette gir trygghet for at du ved man alltid får et alternativ tilpasset dine rensebehov.

Våre båndfiltre har Unik Filtersystem AS sine rensesystemer av filterduken, som opprettholder og gir ønsket renseefekt under varierende forhold og vannkvaliteter.
Løsningen er meget kompakt, og gir frihet til å benytte alt fra grove til svært finmaskede filterduker.

Båndfilteret sitt automatiserte system for avslamming kan kompletteres med løsninger som komprimerer slammet («avvanner») og slik gjør dette enda enklere å håndtere etter renseprosessen.

Filterteknologien har stor fleksibilitet i forhold til vannmengder og rensegrad. Modellene kan bygges ut i ulik avansert grad, tilpasset rensebehovet lokalt.

Robust teknologi for krevende miljø
Båndilftrene sikrer et godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service- og vedlikehold.

Båndfilter leveres i følgende størrelser ( filterduk bredde/lengde)
BF 600.2000.
BF 800.2000.
BF 1000.2000.
BF 1500.2000.

Filteret produseres i syrefast stål 316.
Kapasitet fra 50-3700l/m.

Vi hjelper deg gjerne med å kartlegg hvilken av våre modeller som egner seg best for dine rensebehov.

  • Tilsyn og service er begrenset til
  • Tilsyn/innstilling av spylevannsmengde.
  • Renhold av dyser.
  • Stramming av filerduk.
  • Større partikler som ikke tas bort med filteret må ledes bort fra uren side.
  • Service på motor og pumpe.
  • Båndfilter har et bredt anvendelsesområde.

Størst anvendelse har filteret for partikkelfjerning fra ferskvann og sjøvann (eksempelvis smolt/yngelproduksjon), varmeveksling fra avløpsvann (eksempelvis smolt/yngelproduksjon), slakteri og annen industri.

Filteret benyttes også til planktonsamling/separasjon til fòr for marin yngel, filtrering før biofilter og polering av klarfase kloakk før varmeveksling /filterdyser.

KONTAKT MEG OM BÅNDFILTER

KONTAKT MEG OM Båndfilter

Produkter AKVAKULTUR

SLAMBEHANDLING

Unik Filtersystem AS leverer ulike løsninger til slambehandling. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris. Våre filterløsninger kan skaleres opp og ned, tilpasset dine rensebehov. Våre systemer sikrer et godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service- og vedlikehold.

BÅNDFILTER - AVLØPSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer komplette løsninger for avløpsfiltrering. Vi leverer blant annet et egenutviklet båndfiltersystem. En funksjonell og robuste løsninger for akvakultur. Her finner du gode løsninger på dine utfordringer og til en konkurransedyktig pris.

BÅNDFILTER -
INNTAKSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer ulike og komplette løsninger for filtrering av inntaksvann. For trykkløse innløp benytter vi trommelfilter eller Unik båndfilter, som er funksjonell og robust løsning for inntaksvann til akvakultur anlegg. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

Våre systemer bidrar til et sikkert og godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service og vedlikehold.

BÅNDFILTER -
FISKESPERRE

Unik fiskeperre er spesialutviklet for å hindre at fisk rømmer fra hovedavløp på settefiskanlegg og er konstruert for å ivareta NS9416. Vi kan levere komplette sperresystemer, tilpasset hvert enkelt anlegg, og som innfri krav og forventninger fra både bruker og tilsyn.

Fiskesperre kan leveres for montering med tilpassing i eksisterende kanalsystem ute på anlegget. Alternativt vil fiskesperren kunne leveres komplett i en prefabrikkert filterkasse – her «plug and play».

BÅNDFILTER -
FILTRERING LAKSELUS

Unik Filtersystem AS leverer komplette løsninger for filtrering av lakselus.

For trykkløse systemer benytter vi Unik båndfilter, en funksjonell og robust løsning for effektiv filtrering av lakselus. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

Båndfilter sikrer et godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service- og vedlikehold.

LIT UV-ANLEGG

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

SanDfiltrering

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

TRYKKSIL FRA AMIAD

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for hindre skade eller forringelse av annet utstyr.

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

RESIRKULERING

Resirkulering av vann gir god kontroll av vannmiljøet og fornuftig utnyttelse av vannkilden. Stadig strengere krav til rensing av avløpsvann, fører også til at det blir viktigere å bruke vannet mer effektivt i fremtiden.

Våre filtreringssystemer, er effektive løsninger som fjerner organisk materiale. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.