Drikkevannskolen

Drikkevannsskolen

Siden drikkevannsforskriften er en funksjonsbasert forskrift vil Mattilsynet – om de under inspeksjon skulle finne feil og mangler – ikke nødvendigvis påpeke hva som er feil. De nøyer seg gjerne med å påpeke at vannverket ikke har tilfredsstillende internkontroll siden vannverket selv ikke har fanget opp feil og iverksatt tiltak for å lukke dem.

Litt enkelt sagt stiller drikkevannsforskriften 3 krav til vannverk:
1.    Vannverkseier skal søke og oppnå Mattilsynets godkjenning
2.    Man skal sikre tilfredsstillende vannkvalitet
3.    Man skal sikre tilfredsstillende kapasitet og leveringssikkerhet

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.