UV ANLEGG FRA LIT

Vi kan tilby det aller fremste av ny Uv- teknologi fra vår grundig dokumenterte/ sertifiserte Europeiske samarbeidspart; «LIT UV».
Ved introduksjonen av LIT- aggregatene har Unik Filtersystem AS sikret det norske markedet aksess til det fremste av Uv- teknologi tilgjengelig i dag.
«LIT UV» kan vise til sterke referanser innen leveranser  til drikkevann, avløpsvann og aquakultur.

Systemene er blant de svært få som har tilgang til særdeles kraftige lavtrykks amalganlamper, som er enestående når det gjelder UV- effekt, stabilitet og levetid. Lamper og aggregater er  utviklet i nært samarbeide med «Philips Lighting» og «Moscow Institute of Physics and Technology» (MIPT).

UV-anleggene er typegodkjendt/ Ø- norm- sertifisert. Her ved det Veterinærmedisinske Instituttet i Wien.

(Medizinisches Universität Wien – Klinisches Institut Für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie Wasserhygiene). UV aggregatene levere og med godkjenninger fra Folkehelsa.

Uv-anlegget leveres med dose = 40 mWsek/cm2 og er en hygienisk barriere mot bakterier, virus, parasitter og sporer.

LIT DUV-x-A-system

LITs DUV-xA-systemer- lukkede tank systemer under trykk som er utstyrt med lavtrykksamalgalamper- er i dag den foretrukne løsningen innenfor en rekke bruksområder for drikkevann. DUV-xA-serien byr på miljøvennlige og effektive desinftseringsløsninger med enestående mikrobeinaktivering og gjennomstrømshastigheter på kapasiteter opp til hele 1 000 m3 i timen.

LIT åpen kanal modul

LITs åpen kanal modul er spesiallaget for desinfisering av vann fra industri og avløp. UV-systemets fleksibilitet sikrer en optimal desinfisering selv med varierende vannkvalitet, avhengig av forbehandlingen av vannet. LIT åpen kanal modul er designet og produsert ihht internasjonale standarder ved å bruke kvalitetsmateriale og komponenter.

Unik Filtersystem kan vise til mange sterke referanser også her hjemme. Det være seg fra mindre drikkevannsanlegg til store settefiskanlegg.

Last ned tekniske brosjyre:
LIT_Produktspekter til drikkevann – prosessvann – aquakultur
LIT UV – Small og medium kapasitet
LIT Referanse guide

PRODUKTER

KONTAKT MEG OM UV ANLEGG FRA LIT

KONTAKT MEG OM UV ANLEGG FRA LIT

Produkter DRIKKEVANN

KRYSTALLFILTRERING

Krystall Fullrenseanlegg er et vel utprøvd anlegg for fargefjerning, spesielt utviklet for typisk norsk råvann. Passer  små og mellomstore vannbehandlingsanlegg med kapasitetskrav på mellom 60 og 2500m3/ døgn.

Sandfiltrering

Sandfiltrering – Miljøvennlig og effektivt.
Filtrering av veske gjennom filtersand er den vanligste og best utprøvde filtreringsmåte som brukes til vannrensing. Sandfilter renser vann ved at vannet graviteres eller pumpes gjennom en tank fylt med filtersand. Type filtersand bestemmes av hvilke råvann som skal filtreres, og hvor fin filtrering man ønsker og å oppnå. 

UV-anlegg

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert. Vi har AGENTUR på LIT-UV.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

 

HØYDEBASSENG

Vi leverer høydebasseng (lagertanker) i ulike material kvaliteter og lagringsvolum. Høydebasseng blir brukt som buffer før drikkevannet fordeles til forbrukere. Formålet med bassenget er å jevne ut variasjoner i vannforbruket og sikre vannforsyning til innbyggerne ved strømbrudd eller andre driftsforstyrrelser.

VANNBEHANDLING TIL HUS OG HYTTER

Selv om vi har godt vann i Norge, er rent vann dessverre ingen selvfølge. Mange vannkilder inneholder virus, bakterier, jern, mangan, kalk og humus m.m. 

Våre vannrenseanlegg tilpasses dine behov, er enkle å montere og vedlikeholde. 3 av våre modeller inneholder UV teknologi. Effektiv, miljøvennlig og godkjent av folkehelseinstituttet.

Les mer og se introduksjon-  og instruksjonsvideoer.

 

TRYKKSIL fra amiad

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for å hindre skade eller forringelse av annet utstyr. Vi har AGENTUR på AMIAD. 

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

 

CONTAINERLØSNING

Som alternativ til tradisjonelle bygg, leverer vi vannbehandlingsanlegg i kundetilpassede containerløsninger. Egner seg godt til mindre vannverk og for de som ønsker en mobil løsning. 

VANNANLYSE

Her kan du kjøpe vannanalysepakke. Denne vil sikre at du får tilbud på et tilpasset system som gir deg trygt og godt drikkevann.

I samarbeid med Eurofins har vi utformet en vannanalysepakke tilpasset våre vannrenseanlegg. Pakken passer for deg som har privat vannforsyning fra overflatevann, elv, takvann, brønn eller borehull. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.