Krystallfiltrering for drikkevann

Krystall Fullrenseanlegg er et vel utprøvd anlegg for fargefjerning, spesielt utviklet for typisk norsk råvann.

Dette anlegget passer  små og mellomstore vannbehandlingsanlegg med kapasitetskrav på mellom 60 og 2500m3/ døgn.

Vi har lagt vekt på:

  • Enkel og robust drift.
  • Lav kompetanse for oppfølging.
  • Lave produksjonskostnader.
  • Prefabrikkerte filteranlegg for enkel installasjon.

Fellingsprosess er en prosess der råvannet tilsettes fellingsmiddel som binder humuspartiklene sammen slik at de kan holdes tilbake i et filter. Vi benytter godkjent  fellingsmiddel som doseres i en åpen filterkolonne fylt med knust marmor. Fellingsmiddelet doseres automatisk inn i vannstrømmen før filteret og metaller, humus, bakterier og virus holdes da tilbake i filtermassen.

Etter behandling er vannet fritt for farge, skadelige metaller og bakterier, og siden det benyttes alkalisk filtermasse, oppnår man i tillegg korrekt ph og alkalitet. Alt sammen i en og samme prosess, med kun en dosering og et fåtall parameter til overvåking.

Ny spyleanordning for rengjøring av filterrist

Unik Filtersystem AS har utviklet en ny spyleanordning for rengjøring av filterrist i våre Krystall Fullrenseanlegg.

Prinsippet er at filterristen blir høytrykkspylt fra undersiden etterfulgt av at filtermassen blir tilbakespylt med store mengder vaskevann (råvann).

Høytrykksdysen følger, ved hjelp av en styreanordning, en spiral slik at den dekker hele risten og dermed hele bunnen av filtertanken. Automatikken styrer hvor lang tid det skal være mellom hver spyling og hvor hurtig spyledysen skal flytte seg langs spiralen.

Dysen er av type turbo, og arbeider med vanntrykk på hele 260 bar.

Krystallfilter kapasitet 760m3 pr døgn

KONTAKT MEG OM Krystallfiltrering for drikkevann

Produkter DRIKKEVANN

KRYSTALLFILTRERING

Krystall Fullrenseanlegg er et vel utprøvd anlegg for fargefjerning, spesielt utviklet for typisk norsk råvann. Passer  små og mellomstore vannbehandlingsanlegg med kapasitetskrav på mellom 60 og 2500m3/ døgn.

Sandfiltrering

Sandfiltrering – Miljøvennlig og effektivt.
Filtrering av veske gjennom filtersand er den vanligste og best utprøvde filtreringsmåte som brukes til vannrensing. Sandfilter renser vann ved at vannet graviteres eller pumpes gjennom en tank fylt med filtersand. Type filtersand bestemmes av hvilke råvann som skal filtreres, og hvor fin filtrering man ønsker og å oppnå. 

UV-anlegg

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert. Vi har AGENTUR på LIT-UV.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

 

HØYDEBASSENG

Vi leverer høydebasseng (lagertanker) i ulike material kvaliteter og lagringsvolum. Høydebasseng blir brukt som buffer før drikkevannet fordeles til forbrukere. Formålet med bassenget er å jevne ut variasjoner i vannforbruket og sikre vannforsyning til innbyggerne ved strømbrudd eller andre driftsforstyrrelser.

VANNBEHANDLING TIL HUS OG HYTTER

Selv om vi har godt vann i Norge, er rent vann dessverre ingen selvfølge. Mange vannkilder inneholder virus, bakterier, jern, mangan, kalk og humus m.m. 

Våre vannrenseanlegg tilpasses dine behov, er enkle å montere og vedlikeholde. 3 av våre modeller inneholder UV teknologi. Effektiv, miljøvennlig og godkjent av folkehelseinstituttet.

Les mer og se introduksjon-  og instruksjonsvideoer.

 

TRYKKSIL fra amiad

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for å hindre skade eller forringelse av annet utstyr. Vi har AGENTUR på AMIAD. 

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

 

CONTAINERLØSNING

Som alternativ til tradisjonelle bygg, leverer vi vannbehandlingsanlegg i kundetilpassede containerløsninger. Egner seg godt til mindre vannverk og for de som ønsker en mobil løsning. 

VANNANLYSE

Her kan du kjøpe vannanalysepakke. Denne vil sikre at du får tilbud på et tilpasset system som gir deg trygt og godt drikkevann.

I samarbeid med Eurofins har vi utformet en vannanalysepakke tilpasset våre vannrenseanlegg. Pakken passer for deg som har privat vannforsyning fra overflatevann, elv, takvann, brønn eller borehull. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.