Lokasjon

Vårt hovedkontor, lager og produksjonslokale er lokalisert på Os,  30 km sør for Bergen.  Unik har også salgsavdeling i Trondheim og landsdekkende service.

3D design – prosjektering – produksjon – montering – service.

Unik filtersystem ble etablert i 1987 og har i løpet av årene opparbeidet en solid kompetanse. 
Vi leverer og montert i hele Norge – og deler av verden for øvrig. Produktene er blanding av egenutviklet teknologi, komplettert med det fremste fra inn- og utland. Vi har kontinuerlig videreutvikling av egne produkter og løsninger, parallelt med allianser og samarbeide med nasjonale og internasjonale leverandører, til glede og trygghet for våre kunder.

Tilpassede løsninger

Som en av få aktører tilbyr vi tilpassede løsninger. Med utgangspunkt i de utfordringer våre kunder står overfor, deler vi vår kunnskap og erfaringer, og sammen finner vi riktige løsninger. Om ønskelig tar vi gjerne hånd om hele prosesser, fra prosjektering, design og produksjon, til installasjon, opplæring og service. Vi leverer alt fra delkomponenter til komplette løsninger, gjerne med nøkkelferdige bygg og anlegg. Noen produkt kan også leveres installert i containere for mobile eller midlertidige løsninger. 

Bærekraft

Vi har fokus på å levere bærekraftige produkter og tjenester . Kvalitetsprodukt, vedlikeholdsfritt materiell og innovative løsninger for kjemiskfri vanndesinfisering. På den måten bidrar vi til verdens helse og det globale miljø.

Agentur LIT 

I 2007 ble Unik Filtersystem valgt som eneforhandler for LIT-UV i Skandinavia. LIT er en av topp tre ledende utviklere og produsenter av UV-systemer, og har en rekke store leveranser innen desinfisering av drikkevann, avløpsvann og industri. LIT sikrer et optimalt valg av teknologi, kvalitet og pris for hver applikasjon. Ultrafiolett stråling (UV) regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering.

Agentur Amiad 

Unik Filtersystem har også agentur for Amiad. Selskapet leverer filtreringsløsninger for alle kapasiteter og filtreringsbehov. De har utviklet et spekter av innovative produkter og systemer som gir bærekraftige løsninger med lave driftskostnader og rask avkastning på investeringer. De har bygget et globalt rykte på høy kvalitet, fremragende ytelse, produktpålitelighet og gode kundeservice. Amiad er også en ledende global produsent, etablert i 1962 og med 10 datterselskaper over hele verden.

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.