Denne personvernerklæringen forteller hvordan Unik Filtersystem AS samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig
Unik Filtersystem (heretter «Unik»), daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, viser til gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR).

Innhenting av personopplysninger
Unik registrerer personopplysningene du oppgir i forbindelse med forespørsler/ tilbud, handel, arrangement deltagelse, anbud og prosjekter.

Personopplysninger som lagres
Unik lagrer følgende opplysninger: for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer, land, bedrift, relatert bedriftsinformasjon, dine interessefelt og jobbrolle (heretter «personopplysninger») samt kjøpshistorikk.

Formål
Unik bruker personopplysningene med det formål å ivareta deg som kunde og eventuelt firma du representerer sine interesser. Vi behandler opplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også informasjon for å kunne gi deg informasjon, tilbud, service i forbindelse med ditt kjøp og tidligere forespørsler. Dette gjøres gjennom e-post, SMS, telefon, brev eksempelvis nyheter og kampanjer, produkter, arrangementer og promoteringer fra Unik.

Juridisk grunnlag
Hjemmel for å behandle personopplysningene:
Artikkel  6, §1, GDPR General Data Protection Regulation (Regulation (EU)

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtaler. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp og tidligere forespørsel via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det, benyttes kjøpshistorikk til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Markedsføring/utsendelser
Alle fimra og personer registrert i vårt CRM system, regnes som kunder vi har et forhold til. Vi registrerer disse med hjemmel berettiget interesse eller samtykke på bakgrunn av dette. Alle kunder/personer vil ha mulighet til å endre eller trekke samtykket via lenke de blir tildelt ved opprettelse, eller via våre utsendelser. 

Utlevering av opplysninger til tredjepart
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:

  • Fraktselskaper: for eksempel Postnord, Bring, Posten, Nor Lines.
  • Samarbeidspartnere i prosjekt.
  • Superoffice:Uniks databehandler, og vår leverandør for utvikling og vedlikehold av vår database.
  • Vangdal Regnskap AS

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt arkiv frem til du gir beskjed om at dette skal slettes. Dette ser vi som nødvendig for å ivareta dine (og eventuelt firma du representerer) sine interesser. Da våre produkter er skreddersydde løsninger, ser vi dette som nødvendig for å kunne hjelpe deg med reservedeler og service. For øvrig følges bokføringsloven og regnskapsloven.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Ta kontakt med vårt personvernombud.

Personvernombud
Vi har et personvernombud, Andri Håvardstun som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Ved spørsmål, ta kontakt.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgang og tilgangskontroll. Databehandleravtaler er inngått.

Endringer i personvernserklæringen
Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere denne personvernserklæringen når som helst. I den grad endringene i personvernserklæringen anses som vesentlige og betydelige, vil du bli informert om dette via f. eks. e-post.

Hvilke personopplysninger nettsiden samler inn

Informasjonskapsler (Cookies)
Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for «Husk meg» vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder
Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Analyse
Vi bruker Google Analytics til å analysere websidetrafikk. Besøk på siden blir registrert med IP, men informasjonen er anonymisert. Google Analytics lagrer data i datasentre i Europa som er underlagt Europeisk GDPR regelverk.

Facebook
Vi benytter oss av Facebook Business Manager. Der lager vi også annonser mot vår målgruppe. Ved å ha en Facebook sporings pixel (script) på vårt nettsted kan vi spore når en ønsket handling fra en Facebook annonse inntreffer på vårt nettsted. I tillegg kan vi annonsere mot de som besøker vårt nettsted (såkalt retargeting). Vi vil alltid forholde oss til Facebooks til enhver tid gjeldende reglement, som er i henhold til GDPR.

 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.