Prosessvann

Med mer enn 35 års erfaring som systembygger har Unik Filtersystem AS opparbeidet seg solid kompetanse og erfaring innen leveranse av vannbehandlingsanlegg til industriformål.

Våre leveranser består av alt fra enkelt leveranser, til større komplekse løsninger som krever høy kompetanse fra prosjektering til ferdigstillelse. 

Kundetilpassede løsninger

Våre leveranser er kundetilpasset og med stort fokus på våre kunders ønsker ved utforming av løsninger. Leveransene består av egenproduserte produkter sammen med kvalitetsprodukter fra våre mange underleverandører.

Våre kunder er bl.a.

 • Foredlingsanlegg
 • Slakterier
 • Meierier
 • Kjemisk industri

 

Vi tilbyr

 • Totalentrepriser, komplette vannbehandlingsanlegg
 • Konstruksjon og 3D modellering
 • Avløpssikring (fiskesperre)
 • Uv-anlegg
 • Filteranlegg
 • Pumpeanlegg
 • Lagerbasseng
 • Styring, overvåking og alarmanlegg
 • Pilotanlegg for test hos kunde
 • Montering og opplæring
 • Service og vedlikehold

Fremtidsrettet og miljøvennlig

Valg av produkter og løsninger skal være fremtidsrettet og ha lavest mulig innvirkning på miljø og natur

 

KONTAKT MEG OM Prosessvann

Produkter PROSESSVANN

LIT UV-ANLEGG

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

SANDFILTRERING

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

BÅNDFILTER -
SLAMBEHANDLING

Robust teknologi for krevende miljø.

Unik Filtersystem AS levere ulike tilpassede løsninger til slambehandling.

Våre båndfilter er funksjonell og robuste løsninger for prosessvann. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

 

BÅNDFILTER -
INNSTAKSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer ulike og komplette løsninger for filtrering av inntaksvann. For trykkløse innløp benytter vi trommelfilter eller Unik båndfilter, som er funksjonell og robust løsning for inntaksvann til akvakultur anlegg. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

Våre systemer bidrar til et sikkert og godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service og vedlikehold.

BÅNDFILTER - AVLØPSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer komplette løsninger for avløpsfiltrering.

Vi leverer blant annet et egenutviklet båndfiltersystem. En funksjonell og robuste løsninger for akvakultur. Her finner du gode løsninger på dine utfordringer og til en konkurransedyktig pris.

TRYKKSIL FRA AMIAD

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for hindre skade eller forringelse av annet utstyr.

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

CONTAINERLØSNING

Som alternativ til tradisjonelle bygg, leverer vi prosessutstyr i kundetilpassede containerløsninger. Egner seg godt til bl.a. mindre vannverk og for de som ønsker en mobil løsning. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.