Sande Settefisk valgte båndfiltersystemet til Unik Filtersystem bl.a. fordi Unik klarte å tilpasse det til vår gamle instillasjon slik at vi unngikk  å bygge nytt inntak.
Med båndfiltrering av inntaksvann reduserer vi risikoen for driftsstans og uønskede hendelser tilknyttet dårlig vær.
Serviceavtale med Unik Filtersystem sikrer god drift gjennom hele året.
Siste og ikke minst, Unik har kjekke folk å samarbeide med.

Vennlig hilsen
Tom Wilke
Sande Settefisk AS

 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.