Djupvik er et lite vannverk rett utenfor Narvik med ca. 50 abonnenter i forsyningsområdet. Inntaket er et bekkeinntak. Narvik Vann inngikk kontrakt med Unik Filtersystem om oppgradering av vannbehandlingsprosessen.

Unik Filtersystem ble antatt som totalleverandør for oppdraget om å bygge et nytt prosessrom og å installere et fargefjerning og ozon-biofiltreringssystem med UV som behandling.

Fra start av prosjektet og til ferdig prosess, har Unik Filtersystem guidet oss gjennom prosessen og svart ut våre mange spørsmål. Rør og rigg ble levert, montert og satt i drift i løpet av noen få hektiske uker.

Vennlig hilsen
Astri M. Høiem
Prosjektingeniør VA
Narvik Vann

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.