REFERANSER AKVAKULTUR

«Hyen Fisk AS installerte i 2013 to parallelle Unik fiskesperre type FS4000.1400, med 500 my filterduk. Fiskesperrene har i praksis vist seg å være drift­sikre, og vi er godt fornøyd med leveransen.» 

Åsmund Ommedal 

Daglig leder, Hyen Fisk AS

2009

Brakedal Settefiskanlegg AS
Brakedal Settefiskanlegg
Sjøvannsanlegget er dimensjonert for følgende forhold:

Åpen sil type Unik Båndfilter modell BF 3000/1500. Med filtrering på 60 my.
Åpen Uv-filter type LIT MLP-06A-DB300.
Anlegget inkluderer PLS for styring av prosessen og med rekkeklemmer klargjort for de alarmer som ønskes tatt ut samt overføring av UV – dose til PC / SD anlegg.
Kapasitet:

Kapasitet 6.000 liter/minutt pr produksjonslinje ved en UV transmisjon lik 95.% kyvette målt v/ 1 cm målt kyvette, UV dose 25 mWsek/cm2 (vegg) eller 45 mWsek/cm2 (midlere).

2008

Nytt settefiskanlegg – Mørsvikbotn

Oppdragsgiver : Smolten AS

Vannbehandling:
12 stk. Unik kanalfilter modell KF 2000/1. For filtrering av sjøvann inn til anlegg.
Filtreringsgrad: 60 mikron.

Samlet kapasitet anlegg: 50 m3/min.

2008

Ewos Innovation AS

UV-anlegg type LIT DUV 5-75W for sjøvann. Styre-og automatikkskap.
Vaskesystem for fjerning av belegg.

Kapasitet: 30m3/time.

2009

Olden Oppdrettsanlegg AS

UV aggregat Type LIT DUV 7 A – DB350 (SS316) for desinfisering av sjøvann.
Styre -og automatikkskap for uv-anlegg komplett med uv-instrument, kontaktorer, sikkringer m.m.

Unik trykksil type YP Dn 200, aut spyling, SS316′. Filtreringsgrad: 300 mikron.

Kapasitet: 5000l/min.

Marine Harvest, avd Rovde

2009

Oppdragsgiver : Marine Harvest AS – Rovde

1 stk LIT DUV 7A DB350, for desinfisering av sjøvann inn til anlegg.
Levert med veggmontert styre -og automatikkskap, rør -rørarbeid, logger dose og måleutstyr.

Kapasitet: 6 000 liter/ minutt

2009

Marine Harvest – Lauvstad

UV aggregat Type LIT DUV 7A DB350 (SS316) for desinfisering av sjøvann.
Levert med veggmontert styre -og automatikkskap for uv-anlegg, bestående av uv-instrumenter, kontaktorer, sikkringer m.m.

Kapasitet: 6 000 liter/ minutt.

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.