Total entreprenør for Akvaplan-niva AS sin forskningsstasjon på Kvaløya

Unik filtersystem har signert avtale om levering av prosessutstyr til Akvaplan-niva AS sin forskningsstasjon på Kvaløya utenfor Tromsø
Entrereprisen omfatter prosjektering, levering, montering, innjustering og prøvedrift av de del leveranser som inngår i denne entreprisen
.
Akvaplan-niva AS refererer til at dette er en «ny forskningsstasjon spesialtilpasset pilotering og før-industrialisering av nye marine arter i oppdrett. I tillegg vil anlegget gi nye forskningsmuligheter innen miljø og økosystemforståelse».
Unik Filtersystem AS er total entreprenør for dette spennende prosjektet. I tillegg til egen leveranse av Amiad filtrering av inntaksvann, UV-systemer og egenprodusert avløpssikring, har de med seg en rekke dyktige underleverandører lokalt i Tromsø og fra Vestlandet. Alde Akva AS skal levere prosjektering og modellering av utstyr i BIM, PTG Kuldeteknisk AS står for levering av varmepumper, styring og automasjon, Eltro AS leverer elektroarbeider, og Preplast AS har ansvar for rør og montering. Dette blir et innovativt og spennende prosjekt vi gleder oss til å starte opp. 
Prosess teknisk overlevering skal skje i første halvdel av 2023.

Ønsker du å bli kontaktet?

Se også

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.