Reservedeler

Eneforhandler for LIT UV og forhandler for AMIAD

For å sikre drift, effekt, forventet levetid og garanti på LIT og Amiad produkter, må originale produkter benyttes i garantiperioden. Det er kun Unik Filtersystem som selger originale deler fra LIT.

Dessverre opplever vi at konkurrenter annonserer deler til LIT, og gjør oppmerksom på at disse er uoriginale

 

Eget lager – gode avtaler

I tillegg til eget produktlager av LIT og Unik deler, har vi forhandlet gode innkjøpsavtaler hos våre samarbeidspartnere. På den måten sikrer vi kvalitetsprodukter til fordelaktige priser for våre kunder. 

Kjøp originale deler – behold garantien

For å beholde garantien i garantiperioden, er det verdt å merke seg at produsenter svært ofte har krav om at service og vedlikehold utføres av leverandørens egne firma, eller firma godkjent av leverandør. Garantier innbefatter også bruk av originale deler.

Uro i verden skaper lengre leveringstid og prisøkninger

Pandemi og krigen i Ukraina skaper store ringvirkninger. Produsenter har utfordringer med å få tak i nok råvarer, og det meldes om store transport forsinkelser. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å bestille deler i god tid, ta et overblikk på eget lager over kritiske deler man bør ha liggende for å unngå driftsstans.  

KONTAKT MEG OM Reservedeler

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.