Sandfiltrering for drikkevann

Sandfiltrering - kontinuerlig vaskende filter

Sandfiltrering – kontinuerlig vaskende filter

BW er et kontinuerlig sandfilter utviklet i samarbeid med kunder og brukes blant annet til å filtrere og produsere drikkevann. Kontaktfiltrering på denne type filter er karakterisert ved at fellingskjemikalier (aluminiumklorid) tilsettes vannet slik at det dannes fnokker i sandfilteret som holder tilbake organiske/ikke-organiske partikler. Behandlingen er særdeles egnet for å redusere humus og eller jern, og gir normalt et fargetall på under 5 mg Pt/L og turbiditet lavere enn 0,1 FTU.

Filtersand vaskes kontinuerlig ut til avløp og man unngår dermed modningsvann. Siden sanden hele tiden er i bevegelse krever det materialer i høy kvalitet for å unngå slitasje.

Denne type filter løsning er installert over hele verden, og hos mange norske kommuner. Unik har i samarbeid med produsent erfaring og utstyr som er nødvendig for å imøtekomme kundens krav og forventninger.

Kontinuerlig vaskende filter kan benyttes til ulike prosesser for rensing.

Typiske bruksområder kontinuerlig vaskende filter

Kommunale vannverk

 • Fargefjerning
 • Partikkelreduksjon
 • pH justering

Kommunale renseanlegg

 • Polering avløpsvann
 • Akvakultur
 • Filtrering inntaksvann
 • Resirkulering

Industri

 • Polering avløpsvann

Sandfiltrering – trykkløs filtrering.

Filtrering av veske gjennom filtersand er den vanligste og best utprøvde filtreringsmåte som brukes til vannrensing. Sandfilter renser vann ved at vannet graviteres eller pumpes gjennom en tank fylt med filtersand. Type filtersand bestemmes av hvilke råvann som skal filtreres, og hvor fin filtrering man ønsker og å oppnå. 

Typiske bruksområder trykkløs filtrering

Kommunale vannverk

 • Partikkelreduksjon
 • pH justering

Kommunale renseanlegg

 • Polering avløpsvann

Akvakultur

 • Filtrering inntaksvann
 • Resirkulering

Industri

 • Polering avløpsvann

Sandfiltrering – lukket finfiltrering.

Finfiltrering med glass som filtermasse er et alternativ som reduserer biologisk begroing i filtermasse, og gir en god filtrering ned til 2-5my. Vår leverandør Amiad, tilbyr ny  innovativ og miljøvennlig teknologi.

DVF (Double Vortex Filter) er en unik serie multimediabeholdere for industriell bruk med en patentert vortex generator. Den har høy filtreringshastighet i robust rustfri ståldesign, som muliggjør lengre filtreringssykluser, og motstand mot mikrobiologisk forurensning. DVF er DWI-sertifisert  for drikkevannstandarder.

DVF gir en mer effektiv vannfiltrering enn det som tidligere har vært tilgjengelig. Dette på grunn av det unike doble virvelinntaket som gir en enestående fjerning av fine partikler uten bruk av kjemikalier. Et miljøvennlig og godt produkt!

Typiske bruksområder for lukket finfiltrering

Kommunale vannverk

 • Partikkelreduksjon

Kommunale renseanlegg

 • Polering avløpsvann

Akvakultur

 • Finfiltrering inntaksvann
 • Resirkulering

Industri

 • Polering resirkulert vann
 • Polering avløpsvann
 •  
Sandfiltrering

KONTAKT MEG OM Sandfiltrering for drikkevann

Produkter DRIKKEVANN

KRYSTALLFILTRERING

Krystall Fullrenseanlegg er et vel utprøvd anlegg for fargefjerning, spesielt utviklet for typisk norsk råvann. Passer  små og mellomstore vannbehandlingsanlegg med kapasitetskrav på mellom 60 og 2500m3/ døgn.

Sandfiltrering

Sandfiltrering – Miljøvennlig og effektivt.
Filtrering av veske gjennom filtersand er den vanligste og best utprøvde filtreringsmåte som brukes til vannrensing. Sandfilter renser vann ved at vannet graviteres eller pumpes gjennom en tank fylt med filtersand. Type filtersand bestemmes av hvilke råvann som skal filtreres, og hvor fin filtrering man ønsker og å oppnå. 

UV-anlegg

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert. Vi har AGENTUR på LIT-UV.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

 

HØYDEBASSENG

Vi leverer høydebasseng (lagertanker) i ulike material kvaliteter og lagringsvolum. Høydebasseng blir brukt som buffer før drikkevannet fordeles til forbrukere. Formålet med bassenget er å jevne ut variasjoner i vannforbruket og sikre vannforsyning til innbyggerne ved strømbrudd eller andre driftsforstyrrelser.

VANNBEHANDLING TIL HUS OG HYTTER

Selv om vi har godt vann i Norge, er rent vann dessverre ingen selvfølge. Mange vannkilder inneholder virus, bakterier, jern, mangan, kalk og humus m.m. 

Våre vannrenseanlegg tilpasses dine behov, er enkle å montere og vedlikeholde. 3 av våre modeller inneholder UV teknologi. Effektiv, miljøvennlig og godkjent av folkehelseinstituttet.

Les mer og se introduksjon-  og instruksjonsvideoer.

 

TRYKKSIL fra amiad

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for å hindre skade eller forringelse av annet utstyr. Vi har AGENTUR på AMIAD. 

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

 

CONTAINERLØSNING

Som alternativ til tradisjonelle bygg, leverer vi vannbehandlingsanlegg i kundetilpassede containerløsninger. Egner seg godt til mindre vannverk og for de som ønsker en mobil løsning. 

VANNANLYSE

Her kan du kjøpe vannanalysepakke. Denne vil sikre at du får tilbud på et tilpasset system som gir deg trygt og godt drikkevann.

I samarbeid med Eurofins har vi utformet en vannanalysepakke tilpasset våre vannrenseanlegg. Pakken passer for deg som har privat vannforsyning fra overflatevann, elv, takvann, brønn eller borehull. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.