Trykksil fra Amiad for Drikkevann

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for hindre skade  eller forringelse av annet utstyr.

Unik Filtersystem leverer ulike typer silanlegg, helautomatiske og manuelle. Disse har kapasitet fra 10 liter/min og opp til 25000 liter/min, og filtreringsgrad fra 0,5my til 1000my. Filterhus leveres i ulike materialkvaliteter som plast, epoxybehandlet stål, syrefast stål og spesialbelegg for aggressive medier.

Amiad Water Systems er en ledende global produsent av vannbehandling og filtreringsløsninger. De har utviklet et spekter av innovative produkter og systemer som gir bærekraftige løsninger med lave driftskostnader og en rask avkastning på investeringer.

SAF Filter med kapasitet opp til 400m3 pr time

Les mer om Amiad SAF filterløsninger 

OMEGA filter med kapasitet opp til 2200 m3/t

Les mer om Omega filter

TAF filter med kapasitet opp til 50 m3/t

Les mer om Amiad TAF filter

Filtomat filter med kapasitet opp til 800 m3/t

Les mer om filtomat filter

4″ Spin Klin diskfilter Galaxy med kapasitet 200-3000 m3/t

Les mer om Amiad Spin Klin diskfilter

3″ Spin Klin Diskfilter med kapasitet 20-180 m3/t

Les mer om Amiad 3″ Spin Klin diskfilter

Typiske bruksområder for Amiad trykksiler

Kommunale og private vannverk

  • Partikkelreduksjon
  • Finfiltrering
  • Prefiltrering før RO anlegg

 

Kommunale renseanlegg

  • Polering avløpsvann

 

Akvakultur

  • Finfiltrering inntaksvann
  • Resirkulering
  • Klekkeri

 

Industri

  • Polering resirkulert vann
  • Polering avløpsvann
  • Filtrering microplast

KONTAKT MEG OM Trykksil fra Amiad for Drikkevann

Produkter DRIKKEVANN

KRYSTALLFILTRERING

Krystall Fullrenseanlegg er et vel utprøvd anlegg for fargefjerning, spesielt utviklet for typisk norsk råvann. Passer  små og mellomstore vannbehandlingsanlegg med kapasitetskrav på mellom 60 og 2500m3/ døgn.

Sandfiltrering

Sandfiltrering – Miljøvennlig og effektivt.
Filtrering av veske gjennom filtersand er den vanligste og best utprøvde filtreringsmåte som brukes til vannrensing. Sandfilter renser vann ved at vannet graviteres eller pumpes gjennom en tank fylt med filtersand. Type filtersand bestemmes av hvilke råvann som skal filtreres, og hvor fin filtrering man ønsker og å oppnå. 

UV-anlegg

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert. Vi har AGENTUR på LIT-UV.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

 

HØYDEBASSENG

Vi leverer høydebasseng (lagertanker) i ulike material kvaliteter og lagringsvolum. Høydebasseng blir brukt som buffer før drikkevannet fordeles til forbrukere. Formålet med bassenget er å jevne ut variasjoner i vannforbruket og sikre vannforsyning til innbyggerne ved strømbrudd eller andre driftsforstyrrelser.

VANNBEHANDLING TIL HUS OG HYTTER

Selv om vi har godt vann i Norge, er rent vann dessverre ingen selvfølge. Mange vannkilder inneholder virus, bakterier, jern, mangan, kalk og humus m.m. 

Våre vannrenseanlegg tilpasses dine behov, er enkle å montere og vedlikeholde. 3 av våre modeller inneholder UV teknologi. Effektiv, miljøvennlig og godkjent av folkehelseinstituttet.

Les mer og se introduksjon-  og instruksjonsvideoer.

 

TRYKKSIL fra amiad

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for å hindre skade eller forringelse av annet utstyr. Vi har AGENTUR på AMIAD. 

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

 

CONTAINERLØSNING

Som alternativ til tradisjonelle bygg, leverer vi vannbehandlingsanlegg i kundetilpassede containerløsninger. Egner seg godt til mindre vannverk og for de som ønsker en mobil løsning. 

VANNANLYSE

Her kan du kjøpe vannanalysepakke. Denne vil sikre at du får tilbud på et tilpasset system som gir deg trygt og godt drikkevann.

I samarbeid med Eurofins har vi utformet en vannanalysepakke tilpasset våre vannrenseanlegg. Pakken passer for deg som har privat vannforsyning fra overflatevann, elv, takvann, brønn eller borehull. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.