Trykksil fra Amiad for prosessvann

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for hindre skade  eller forringelse av annet utstyr.

Unik Filtersystem leverer ulike typer silanlegg, helautomatiske og manuelle. Disse har kapasitet fra 10 liter/min og opp til 25000 liter/min, og filtreringsgrad fra 0,5my til 1000my. Filterhus leveres i ulike materialkvaliteter som plast, epoxybehandlet stål, syrefast stål og spesialbelegg for aggressive medier.

Amiad Water Systems er en ledende global produsent av vannbehandling og filtreringsløsninger. De har utviklet et spekter av innovative produkter og systemer som gir bærekraftige løsninger med lave driftskostnader og en rask avkastning på investeringer.

SAF Filter med kapasitet opp til 400m3 pr time

Les mer om Amiad SAF filterløsninger 

OMEGA filter med kapasitet opp til 2200 m3/t

Les mer om Omega filter

TAF filter med kapasitet opp til 50 m3/t

Les mer om Amiad TAF filter

Filtomat filter med kapasitet opp til 800 m3/t

Les mer om filtomat filter

4″ Spin Klin diskfilter Galaxy med kapasitet 200-3000 m3/t

Les mer om Amiad Spin Klin diskfilter

3″ Spin Klin Diskfilter med kapasitet 20-180 m3/t

Les mer om Amiad 3″ Spin Klin diskfilter

Typiske bruksområder for Amiad trykksiler

Kommunale og private vannverk

  • Partikkelreduksjon
  • Finfiltrering
  • Prefiltrering før RO anlegg

 

Kommunale renseanlegg

  • Polering avløpsvann

 

Akvakultur

  • Finfiltrering inntaksvann
  • Resirkulering
  • Klekkeri

 

Industri

  • Polering resirkulert vann
  • Polering avløpsvann
  • Filtrering microplast

KONTAKT MEG OM Trykksil fra Amiad for prosessvann

Produkter PROSESSVANN

LIT UV-ANLEGG

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

SANDFILTRERING

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

BÅNDFILTER -
SLAMBEHANDLING

Robust teknologi for krevende miljø.

Unik Filtersystem AS levere ulike tilpassede løsninger til slambehandling.

Våre båndfilter er funksjonell og robuste løsninger for prosessvann. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

 

BÅNDFILTER -
INNSTAKSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer ulike og komplette løsninger for filtrering av inntaksvann. For trykkløse innløp benytter vi trommelfilter eller Unik båndfilter, som er funksjonell og robust løsning for inntaksvann til akvakultur anlegg. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

Våre systemer bidrar til et sikkert og godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service og vedlikehold.

BÅNDFILTER - AVLØPSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer komplette løsninger for avløpsfiltrering.

Vi leverer blant annet et egenutviklet båndfiltersystem. En funksjonell og robuste løsninger for akvakultur. Her finner du gode løsninger på dine utfordringer og til en konkurransedyktig pris.

TRYKKSIL FRA AMIAD

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for hindre skade eller forringelse av annet utstyr.

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

CONTAINERLØSNING

Som alternativ til tradisjonelle bygg, leverer vi prosessutstyr i kundetilpassede containerløsninger. Egner seg godt til bl.a. mindre vannverk og for de som ønsker en mobil løsning. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.