UV Anlegg for akvakultur

UV  – Miljøvennlig og effektiv

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann.

UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert (desinfeksjonseffektivitet 99,99%).

Godkjent og Ø-norm sertifisert

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

Produktsammensetningen av våre UV anlegg er en kombinasjon av egenproduserte Optimal UV aggregater (enkeltvis kapasiteter fra 15m3/t til 414 m3/t), og til våre LIT DUV-xA anlegg med nærmest ubegrenset kapasitet.

UV anlegg leveres med styreskap som inneholder nødvendige doseinstrument, timeur, lampeindikator og el. tilkopling.

Flytende lukket oppdrettsanlegg 

Akvakulturnæringen er i endring og krever nytt og tilpasset utstyr som følger utviklingen – dette kan Unik Filtersystem bistå med.

Flytende lukket oppdrettsanlegg kan være en av fremtidens løsninger for å oppnå bedre fiskevelferd og sikre høy kvalitet på fisken. Som en del av sikkerheten må inntaksvann filtreres og sjøvann desinfiseres. Som del av våre systemer anbefaler vi  LIT UV anlegg.

Vi bistår gjerne med tilpassede løsninger for anleggets konstruksjon/utforming, som gir en kostnadseffektiv og miljøvennlig gevinst.

Landbaserte oppdrettsanlegg

Landbaserte oppdrettsanlegg kan være en av fremtidens løsninger for å øke produksjonsvolum, sikre bedre fiskevelferd og høy kvalitet på fisken.

Som en del av sikkerheten må inntaksvann filtreres og sjøvann desinfiseres.  Som del av vår løsning til dette, anbefaler vi LIT UV anlegg.

Unik kan bistå med tilpassede løsninger for anleggets konstruksjon/utforming,  som gir en kostnadseffektiv og miljøvennlig gevinst.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om løsning. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

 

Agentur LIT

I 2007 ble Unik Filtersystem valgt som eneforhandler for  LIT-UV i skandinavia. LIT er en av topp tre ledende utviklere og produsenter av UV systemer, og har en rekke store leveranser innen desinfisering av drikkevann, avløpsvann og industri. LIT sikrer et optimalt valg i teknologi, kvalitet og pris for hver applikasjon. LIT systemer er innovative løsninger for kjemiskfri vanndesinfeksjon, og vi bidrar med dette til verdens helse og det globale miljø. 

Presentasjon LIT

Reservedeler

For å sikre drift, effekt, forventet levetid og garanti, må originale produkter benyttes i garantiperioden. Det er kun Unik Filtersystem som selger originale deler fra LIT.

Vi har gode avtaler med våre underleverandører, og sammen med egenproduserte deler sikrer vi  et bredt spekter med kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. 

Serviceavtale med Unik – rabatterte priser på deler

En av  mange fordelene ved å inngå serviceavtale med Unik Filtersystem, er rabatt på kjøp av deler. 

Typiske bruksområder for vår UV- teknologi 

 • Kommunalt drikkevann
 • Kommunalt og industrielt avløpsvann
 • Gjenbruk av avløpsvann til landbruksvanning
 • Industrielt gjenbruk av vann
 • Akvakultur og fiskeoppdrett
 • Mat- og drikkevareindustrien
 • Farmasøytisk industri
 • Privat og offentlig vannforsyning
 • Hus og hytter
 • Kontor- og næringsbygg
 • Sykehus
 • Hoteller og restauranter

KONTAKT MEG OM UV Anlegg for akvakultur

Produkter AKVAKULTUR

SLAMBEHANDLING

Unik Filtersystem AS leverer ulike løsninger til slambehandling. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris. Våre filterløsninger kan skaleres opp og ned, tilpasset dine rensebehov. Våre systemer sikrer et godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service- og vedlikehold.

BÅNDFILTER - AVLØPSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer komplette løsninger for avløpsfiltrering. Vi leverer blant annet et egenutviklet båndfiltersystem. En funksjonell og robuste løsninger for akvakultur. Her finner du gode løsninger på dine utfordringer og til en konkurransedyktig pris.

BÅNDFILTER -
INNTAKSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer ulike og komplette løsninger for filtrering av inntaksvann. For trykkløse innløp benytter vi trommelfilter eller Unik båndfilter, som er funksjonell og robust løsning for inntaksvann til akvakultur anlegg. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

Våre systemer bidrar til et sikkert og godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service og vedlikehold.

BÅNDFILTER -
FISKESPERRE

Unik fiskeperre er spesialutviklet for å hindre at fisk rømmer fra hovedavløp på settefiskanlegg og er konstruert for å ivareta NS9416. Vi kan levere komplette sperresystemer, tilpasset hvert enkelt anlegg, og som innfri krav og forventninger fra både bruker og tilsyn.

Fiskesperre kan leveres for montering med tilpassing i eksisterende kanalsystem ute på anlegget. Alternativt vil fiskesperren kunne leveres komplett i en prefabrikkert filterkasse – her «plug and play».

BÅNDFILTER -
FILTRERING LAKSELUS

Unik Filtersystem AS leverer komplette løsninger for filtrering av lakselus.

For trykkløse systemer benytter vi Unik båndfilter, en funksjonell og robust løsning for effektiv filtrering av lakselus. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

Båndfilter sikrer et godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service- og vedlikehold.

LIT UV-ANLEGG

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

SanDfiltrering

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

TRYKKSIL FRA AMIAD

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for hindre skade eller forringelse av annet utstyr.

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

RESIRKULERING

Resirkulering av vann gir god kontroll av vannmiljøet og fornuftig utnyttelse av vannkilden. Stadig strengere krav til rensing av avløpsvann, fører også til at det blir viktigere å bruke vannet mer effektivt i fremtiden.

Våre filtreringssystemer, er effektive løsninger som fjerner organisk materiale. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.