UV Anlegg for Drikkevann

UV  – Miljøvennlig og effektiv

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann.

UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert (desinfeksjonseffektivitet 99,99%).

Godkjent og Ø-norm sertifisert

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

Produktsammensetningen av våre UV anlegg er en kombinasjon av egenproduserte Optimal UV aggregater (enkeltvis kapasiteter fra 15m3/t til 414 m3/t), og til våre LIT DUV-xA anlegg med nærmest ubegrenset kapasitet.

UV anlegg leveres med styreskap som inneholder nødvendige doseinstrument, timeur, lampeindikator og el. tilkopling.

Agentur LIT

I 2007 ble Unik Filtersystem valgt som eneforhandler for  LIT-UV i skandinavia. LIT er en av topp tre ledende utviklere og produsenter av UV systemer, og har en rekke store leveranser innen desinfisering av drikkevann, avløpsvann og industri. LIT sikrer et optimalt valg i teknologi, kvalitet og pris for hver applikasjon. LIT systemer er innovative løsninger for kjemiskfri vanndesinfeksjon, og vi bidrar med dette til verdens helse og det globale miljø. 

Presentasjon LIT

Reservedeler

For å sikre drift, effekt, forventet levetid og garanti, må originale produkter benyttes i garantiperioden. Det er kun Unik Filtersystem som selger originale deler fra LIT.

Vi har gode avtaler med våre underleverandører, og sammen med egenproduserte deler sikrer vi  et bredt spekter med kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. 

Serviceavtale med Unik – rabatterte priser på deler

En av  mange fordelene ved å inngå serviceavtale med Unik Filtersystem, er rabatt på kjøp av deler. 

Typiske bruksområder for vår UV- teknologi 

 • Kommunalt drikkevann
 • Kommunalt og industrielt avløpsvann
 • Gjenbruk av avløpsvann til landbruksvanning
 • Industrielt gjenbruk av vann
 • Akvakultur og fiskeoppdrett
 • Mat- og drikkevareindustrien
 • Farmasøytisk industri
 • Privat og offentlig vannforsyning
 • Hus og hytter
 • Kontor- og næringsbygg
 • Sykehus
 • Hoteller og restauranter

KONTAKT MEG OM UV Anlegg for Drikkevann

Produkter DRIKKEVANN

KRYSTALLFILTRERING

Krystall Fullrenseanlegg er et vel utprøvd anlegg for fargefjerning, spesielt utviklet for typisk norsk råvann. Passer  små og mellomstore vannbehandlingsanlegg med kapasitetskrav på mellom 60 og 2500m3/ døgn.

Sandfiltrering

Sandfiltrering – Miljøvennlig og effektivt.
Filtrering av veske gjennom filtersand er den vanligste og best utprøvde filtreringsmåte som brukes til vannrensing. Sandfilter renser vann ved at vannet graviteres eller pumpes gjennom en tank fylt med filtersand. Type filtersand bestemmes av hvilke råvann som skal filtreres, og hvor fin filtrering man ønsker og å oppnå. 

UV-anlegg

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert. Vi har AGENTUR på LIT-UV.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

 

HØYDEBASSENG

Vi leverer høydebasseng (lagertanker) i ulike material kvaliteter og lagringsvolum. Høydebasseng blir brukt som buffer før drikkevannet fordeles til forbrukere. Formålet med bassenget er å jevne ut variasjoner i vannforbruket og sikre vannforsyning til innbyggerne ved strømbrudd eller andre driftsforstyrrelser.

VANNBEHANDLING TIL HUS OG HYTTER

Selv om vi har godt vann i Norge, er rent vann dessverre ingen selvfølge. Mange vannkilder inneholder virus, bakterier, jern, mangan, kalk og humus m.m. 

Våre vannrenseanlegg tilpasses dine behov, er enkle å montere og vedlikeholde. 3 av våre modeller inneholder UV teknologi. Effektiv, miljøvennlig og godkjent av folkehelseinstituttet.

Les mer og se introduksjon-  og instruksjonsvideoer.

 

TRYKKSIL fra amiad

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for å hindre skade eller forringelse av annet utstyr. Vi har AGENTUR på AMIAD. 

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

 

CONTAINERLØSNING

Som alternativ til tradisjonelle bygg, leverer vi vannbehandlingsanlegg i kundetilpassede containerløsninger. Egner seg godt til mindre vannverk og for de som ønsker en mobil løsning. 

VANNANLYSE

Her kan du kjøpe vannanalysepakke. Denne vil sikre at du får tilbud på et tilpasset system som gir deg trygt og godt drikkevann.

I samarbeid med Eurofins har vi utformet en vannanalysepakke tilpasset våre vannrenseanlegg. Pakken passer for deg som har privat vannforsyning fra overflatevann, elv, takvann, brønn eller borehull. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.