Doseringsanlegg for akvakultur

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet  sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

Doseringsanlegg for vannglass

Vannglass blir brukt for å øke pH i vann og andre prosesser som krever en økning eller justering av vannkvalitet. En annen egenskap vannglass innehar, er at den kompleksbinder metallet ion (f.eks. Fe2+, Mn2+, osv), slik at oksydasjon av disse unngås, og misfarget vann og turbiditetsproblemer ikke oppstår.

Vannglass leveres som 2 typer: Krystasil 40 som ofte benyttes til overflatevann, og Krystasil 40R2 som benyttes til grunnvann. Doseringsmengde er normalt fra 15-25ml/m3.

Klor doseringsanlegg/ nødkloranlegg

Klor benyttes for å innfri en barriere mot bakteriologisk forurensning i vann. På mindre vannverk benyttes som oftest klor som en reserve barriere mot svikt i annen vannbehandlingskomponent kalt nød-klor anlegg. Klor doseres vanligvis som natriumhypokloritt (flytende) eller som kalsiumhypokloritt (i pulverform). Til doseringsanlegg som kun benyttes til reserve barriere anbefales det å benytte kalsiumhypokloritt som har en lang holdbarhet.

Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, doseringsbeholder, manuell eller elektrisk omrører, dokumentasjon og brukermanual.

Som tillegg kan doseringsanlegg leveres komplett på en rammeløsning i rustfritt stål. Rammen er påmontert hjul, og har håndtak som gjør at det er enkelt å flytte nødkloranlegget rundt på de aktuelle bruksområder. Ca byggemål på transportramme: L= 600mm , B= 750mm , H=1400mm.

Dersom nettspenning ikke er tilgjengelig kan vi tilby en komplett pakke for drift av doseringsanlegg med 230v, eller mot batteridrift i de tilfeller der 230v ikke er tilgjengelig. Strømforsyningspakke inneholder: batteri 12v 60amp, lader, omformer 12-230v, doseringsnippel, 20m doseringsslange og skap til elektronikk.

Typiske bruksområder for doseringsanlegg:

  • pH justering
  • Fast klorering

KONTAKT MEG OM Doseringsanlegg for akvakultur

Produkter AKVAKULTUR

SLAMBEHANDLING

Unik Filtersystem AS leverer ulike løsninger til slambehandling. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris. Våre filterløsninger kan skaleres opp og ned, tilpasset dine rensebehov. Våre systemer sikrer et godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service- og vedlikehold.

BÅNDFILTER - AVLØPSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer komplette løsninger for avløpsfiltrering. Vi leverer blant annet et egenutviklet båndfiltersystem. En funksjonell og robuste løsninger for akvakultur. Her finner du gode løsninger på dine utfordringer og til en konkurransedyktig pris.

BÅNDFILTER -
INNTAKSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer ulike og komplette løsninger for filtrering av inntaksvann. For trykkløse innløp benytter vi trommelfilter eller Unik båndfilter, som er funksjonell og robust løsning for inntaksvann til akvakultur anlegg. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

Våre systemer bidrar til et sikkert og godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service og vedlikehold.

BÅNDFILTER -
FISKESPERRE

Unik fiskeperre er spesialutviklet for å hindre at fisk rømmer fra hovedavløp på settefiskanlegg og er konstruert for å ivareta NS9416. Vi kan levere komplette sperresystemer, tilpasset hvert enkelt anlegg, og som innfri krav og forventninger fra både bruker og tilsyn.

Fiskesperre kan leveres for montering med tilpassing i eksisterende kanalsystem ute på anlegget. Alternativt vil fiskesperren kunne leveres komplett i en prefabrikkert filterkasse – her «plug and play».

BÅNDFILTER -
FILTRERING LAKSELUS

Unik Filtersystem AS leverer komplette løsninger for filtrering av lakselus.

For trykkløse systemer benytter vi Unik båndfilter, en funksjonell og robust løsning for effektiv filtrering av lakselus. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

Båndfilter sikrer et godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service- og vedlikehold.

LIT UV-ANLEGG

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

SanDfiltrering

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

TRYKKSIL FRA AMIAD

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for hindre skade eller forringelse av annet utstyr.

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

RESIRKULERING

Resirkulering av vann gir god kontroll av vannmiljøet og fornuftig utnyttelse av vannkilden. Stadig strengere krav til rensing av avløpsvann, fører også til at det blir viktigere å bruke vannet mer effektivt i fremtiden.

Våre filtreringssystemer, er effektive løsninger som fjerner organisk materiale. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.