Høydebasseng

Unik Filtersystem er leverandør av frittstående høydebasseng og nedgravde vanntanker for lagring av drikkevann. Høydebasseng/lagertank blir brukt som buffer, før drikkevannet fordeles til forbrukere. Formålet med bassenget er å jevne ut variasjoner i vannforbruket, og sikre vannforsyning til innbyggerne ved strømbrudd eller andre driftsforstyrrelser.

Unik Filtersystem AS leverer høydebasseng/lagertanker i ulike materialkvaliteter og lagringsvolum.

Nedgravde vanntanker:

Nedgravde vanntanker benyttes ofte når lagringsvolum er under 100m3 pr tank. Denne type vanntank er produsert i glassfiber GUP eller PE plast. Begge godkjent til drikkevann.

Vanntank i Glassfiber GUP:

Tanker av glassfiber GUP (glassfiberarmert umettet polyester) benyttes til  drikkevannstanker, buffertanker og slamsedimenteringstanker.

Liggende tanker leveres med diameter 1200-3000mm med lagringsvolum inntil 100 m3.Tankene leveres komplett med manneluke, lufting, flensestusser, innvendige leidere, og luftfilter. Som tillegg kan tankene leveres med vugge for plassering på fundament.

Vanntank i PE plast:

Tank av polyetylen (PE) til bruk som drikkevannstanker, buffertanker og slamsedimenteringstanker kan leveres med eller uten integrert ventilkammer/pumpehus som en forlengelse av tanken. Tankene leveres med manneluke, lufting, flensestusser, innvendige leidere, og luftfilter.

Tankene produseres av profilrør med konstruerte rørvegger av polyetylen (PE) med viklede polypropylen slanger for å bygge ønsket ringstivhet i rørveggen. PE tanker kan også leveres som stående lagertank, med diameter opptil Ø3000. Alle rørgjennomføringer er helsveiste og dermed tette og strekkfaste.

Noen fordeler med PE tank er at de tåler betydelige punktlaster, korroderer ikke og krever minimalt med vedlikehold. Lav vekt og enkel installasjon vil være besparende i forbindelse med monteringen.

Høydebasseng i GUP

Høydebasseng/lagertank i GUP (glassfiberarmert umettet polyester) leveres med volum fra 100-600m3 og med diameter fra 8 til 12m. 

Løsningen leveres som prefabrikkerte elementer og monteres på byggeplass. Alle sammenføyninger og bunnplate blir laminert tett når prefabrikkerte vegger og takelementer er montert. Dette gir en trygg og tett løsning. Alle overflater er behandlet med godkjent produkt som ikke foringer vannkvalitet. Basseng isoleres med 100mm isolasjon, og kles utvendig med stående tømmermannskledning med valgfri behandling.

Leveransen leveres komplett med tak, nedløp, leidere, luker med lås og godkjent luftfilter.

Høydebasseng i betong

Høydebasseng/lagertank i betong leveres med volum fra 200m3 og med diameter fra 8m. 

Løsninger leveres som prefabrikkerte betongelementer og monteres på byggeplass. Alle sammenføyninger med bunnplate blir forsvarlig tettet når prefabrikkerte vegg og takelementer er montert. Dette gir en trygg og tett løsning. Materialer som  benyttetes er godkjent, og forringer ikke vannkvaliteten. Bassengene isoleres med 50-100mm isolasjon, og kles utvendig med stående tømmermannskledning med valgfri behandling.

Leveranse leveres komplett med tak, nedløp, leidere, luker med lås og godkjent luftfilter. Betong elementene blir dimensjonert for lang brukstid iht i Norsk Standard.

Høydebasseng i PE plast

 Mindre høydebasseng kan leveres i PE (polyetylen) til bruk som drikkevannstanker. Disse har en diameter opp til 3000mm og høyde ca 6000mm.

Leveres med manneluke, lufting, flensestusser, utvendig leider og luftfilter. Tankene produseres av profilrør med konstruerte rørvegger av PE (polyetylen), med viklede polypropylen slanger for å bygge ønsket ringstivhet i rørveggen. Alle rørgjennomføringer er helsveiste, og dermed tette og strekkfaste.

Noen fordeler med PE tanker er at de tåler betydelige punktlaster, korroderer ikke, og krever minimalt med vedlikehold. Lav vekt og enkel installasjon vil være besparende i forbindelse med monteringen.

Ventil/pumpehus

Som en del av bassengleveranse er det ofte tilknyttet ventil eller et pumpehus.

Unik Filtersystem leverer løsninger som tilpasses kundens ønske og behov. Våre ventil/pumpehus består av plassbygget eller prefabrikkert betong kjeller, og tradisjonelt overbygg med stående tømmermannspanel. Som en del av komplett leveranse leveres det lys, varme, rør-systemer i rustfritt stål, armatur, og eventuelt pumper med styresystem.

Høydebasseng drikkevann

KONTAKT MEG OM Høydebasseng

Produkter DRIKKEVANN

KRYSTALLFILTRERING

Krystall Fullrenseanlegg er et vel utprøvd anlegg for fargefjerning, spesielt utviklet for typisk norsk råvann. Passer  små og mellomstore vannbehandlingsanlegg med kapasitetskrav på mellom 60 og 2500m3/ døgn.

Sandfiltrering

Sandfiltrering – Miljøvennlig og effektivt.
Filtrering av veske gjennom filtersand er den vanligste og best utprøvde filtreringsmåte som brukes til vannrensing. Sandfilter renser vann ved at vannet graviteres eller pumpes gjennom en tank fylt med filtersand. Type filtersand bestemmes av hvilke råvann som skal filtreres, og hvor fin filtrering man ønsker og å oppnå. 

UV-anlegg

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert. Vi har AGENTUR på LIT-UV.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

 

HØYDEBASSENG

Vi leverer høydebasseng (lagertanker) i ulike material kvaliteter og lagringsvolum. Høydebasseng blir brukt som buffer før drikkevannet fordeles til forbrukere. Formålet med bassenget er å jevne ut variasjoner i vannforbruket og sikre vannforsyning til innbyggerne ved strømbrudd eller andre driftsforstyrrelser.

VANNBEHANDLING TIL HUS OG HYTTER

Selv om vi har godt vann i Norge, er rent vann dessverre ingen selvfølge. Mange vannkilder inneholder virus, bakterier, jern, mangan, kalk og humus m.m. 

Våre vannrenseanlegg tilpasses dine behov, er enkle å montere og vedlikeholde. 3 av våre modeller inneholder UV teknologi. Effektiv, miljøvennlig og godkjent av folkehelseinstituttet.

Les mer og se introduksjon-  og instruksjonsvideoer.

 

TRYKKSIL fra amiad

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for å hindre skade eller forringelse av annet utstyr. Vi har AGENTUR på AMIAD. 

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

 

CONTAINERLØSNING

Som alternativ til tradisjonelle bygg, leverer vi vannbehandlingsanlegg i kundetilpassede containerløsninger. Egner seg godt til mindre vannverk og for de som ønsker en mobil løsning. 

VANNANLYSE

Her kan du kjøpe vannanalysepakke. Denne vil sikre at du får tilbud på et tilpasset system som gir deg trygt og godt drikkevann.

I samarbeid med Eurofins har vi utformet en vannanalysepakke tilpasset våre vannrenseanlegg. Pakken passer for deg som har privat vannforsyning fra overflatevann, elv, takvann, brønn eller borehull. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.