Sandfiltrering for Akvakultur

Sandfiltrering - kontinuerlig vaskende filter

Sandfiltrering – kontinuerlig vaskende filter

BW er et kontinuerlig sandfilter utviklet i samarbeid med kunder og brukes blant annet til å filtrere og produsere drikkevann. Kontaktfiltrering på denne type filter er karakterisert ved at fellingskjemikalier (aluminiumklorid) tilsettes vannet slik at det dannes fnokker i sandfilteret som holder tilbake organiske/ikke-organiske partikler. Behandlingen er særdeles egnet for å redusere humus og eller jern, og gir normalt et fargetall på under 5 mg Pt/L og turbiditet lavere enn 0,1 FTU.

Filtersand vaskes kontinuerlig ut til avløp og man unngår dermed modningsvann. Siden sanden hele tiden er i bevegelse krever det materialer i høy kvalitet for å unngå slitasje.

Denne type filter løsning er installert over hele verden, og hos mange norske kommuner. Unik har i samarbeid med produsent erfaring og utstyr som er nødvendig for å imøtekomme kundens krav og forventninger.

Kontinuerlig vaskende filter kan benyttes til ulike prosesser for rensing.

Typiske bruksområder kontinuerlig vaskende filter

Kommunale vannverk

 • Fargefjerning
 • Partikkelreduksjon
 • pH justering

Kommunale renseanlegg

 • Polering avløpsvann
 • Akvakultur
 • Filtrering inntaksvann
 • Resirkulering

Industri

 • Polering avløpsvann

Sandfiltrering – trykkløs filtrering.

Filtrering av veske gjennom filtersand er den vanligste og best utprøvde filtreringsmåte som brukes til vannrensing. Sandfilter renser vann ved at vannet graviteres eller pumpes gjennom en tank fylt med filtersand. Type filtersand bestemmes av hvilke råvann som skal filtreres, og hvor fin filtrering man ønsker og å oppnå. 

Typiske bruksområder trykkløs filtrering

Kommunale vannverk

 • Partikkelreduksjon
 • pH justering

Kommunale renseanlegg

 • Polering avløpsvann

Akvakultur

 • Filtrering inntaksvann
 • Resirkulering

Industri

 • Polering avløpsvann

Sandfiltrering – lukket finfiltrering.

Finfiltrering med glass som filtermasse er et alternativ som reduserer biologisk begroing i filtermasse, og gir en god filtrering ned til 2-5my. Vår leverandør Amiad, tilbyr ny  innovativ og miljøvennlig teknologi.

DVF (Double Vortex Filter) er en unik serie multimediabeholdere for industriell bruk med en patentert vortex generator. Den har høy filtreringshastighet i robust rustfri ståldesign, som muliggjør lengre filtreringssykluser, og motstand mot mikrobiologisk forurensning. DVF er DWI-sertifisert  for drikkevannstandarder.

DVF gir en mer effektiv vannfiltrering enn det som tidligere har vært tilgjengelig. Dette på grunn av det unike doble virvelinntaket som gir en enestående fjerning av fine partikler uten bruk av kjemikalier. Et miljøvennlig og godt produkt!

Typiske bruksområder for lukket finfiltrering

Kommunale vannverk

 • Partikkelreduksjon

Kommunale renseanlegg

 • Polering avløpsvann

Akvakultur

 • Finfiltrering inntaksvann
 • Resirkulering

Industri

 • Polering resirkulert vann
 • Polering avløpsvann
 •  
Sandfiltrering

KONTAKT MEG OM Sandfiltrering for Akvakultur

Produkter AKVAKULTUR

SLAMBEHANDLING

Unik Filtersystem AS leverer ulike løsninger til slambehandling. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris. Våre filterløsninger kan skaleres opp og ned, tilpasset dine rensebehov. Våre systemer sikrer et godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service- og vedlikehold.

BÅNDFILTER - AVLØPSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer komplette løsninger for avløpsfiltrering. Vi leverer blant annet et egenutviklet båndfiltersystem. En funksjonell og robuste løsninger for akvakultur. Her finner du gode løsninger på dine utfordringer og til en konkurransedyktig pris.

BÅNDFILTER -
INNTAKSFILTRERING

Unik Filtersystem AS leverer ulike og komplette løsninger for filtrering av inntaksvann. For trykkløse innløp benytter vi trommelfilter eller Unik båndfilter, som er funksjonell og robust løsning for inntaksvann til akvakultur anlegg. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

Våre systemer bidrar til et sikkert og godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service og vedlikehold.

BÅNDFILTER -
FISKESPERRE

Unik fiskeperre er spesialutviklet for å hindre at fisk rømmer fra hovedavløp på settefiskanlegg og er konstruert for å ivareta NS9416. Vi kan levere komplette sperresystemer, tilpasset hvert enkelt anlegg, og som innfri krav og forventninger fra både bruker og tilsyn.

Fiskesperre kan leveres for montering med tilpassing i eksisterende kanalsystem ute på anlegget. Alternativt vil fiskesperren kunne leveres komplett i en prefabrikkert filterkasse – her «plug and play».

BÅNDFILTER -
FILTRERING LAKSELUS

Unik Filtersystem AS leverer komplette løsninger for filtrering av lakselus.

For trykkløse systemer benytter vi Unik båndfilter, en funksjonell og robust løsning for effektiv filtrering av lakselus. Her finner du løsninger på dine utfordringer til en konkurransedyktig pris.

Båndfilter sikrer et godt arbeidsmiljø for operatørene, og leveres fullautomatiserte med et minimalt krav til ettersyn, service- og vedlikehold.

LIT UV-ANLEGG

UV (ultrafiolett stråling), regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert.

Våre anlegg dekker alle behov og kapasiteter. De er godkjente av  FHI  (folkehelseinstituttet) og innehar Ø-norm sertifiseringen.

SanDfiltrering

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

TRYKKSIL FRA AMIAD

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess, i forbindelse med UV-anlegg eller som frittstående enhet for å forbedre vannkvaliteten, eller for hindre skade eller forringelse av annet utstyr.

DOSERINGSANLEGG

Vi leverer kundetilpassede doseringsanlegg for ulike applikasjoner. Sammen med våre underleverandører prosjekterer vi komplette løsninger som ivaretar den kvalitet sluttkunder ønsker. Et doseringsanlegg består av doseringspumpe med tilbehør, målekolonne, dokumentasjon og brukermanual.

RESIRKULERING

Resirkulering av vann gir god kontroll av vannmiljøet og fornuftig utnyttelse av vannkilden. Stadig strengere krav til rensing av avløpsvann, fører også til at det blir viktigere å bruke vannet mer effektivt i fremtiden.

Våre filtreringssystemer, er effektive løsninger som fjerner organisk materiale. 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.